ഹിജാബ് ധരിക്കാനുള്ള മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തിനൊപ്പമാണ് ഞാന്‍; എം.എന്‍. കാരശ്ശേരി
ഡൂള്‍ന്യൂസ് ഡെസ്‌ക്

ഹിജാബ് ധരിക്കാനുള്ള മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തിനൊപ്പമാണ് ഞാന്‍; എം.എന്‍. കാരശ്ശേരി