ഷഫീഖ് താമരശ്ശേരി
ഷഫീഖ് താമരശ്ശേരി
മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍