യോഗി ചോദിച്ച് വാങ്ങിയ കേരളത്തിന്റെ മറുപടി | Dool Insight
ഷഫീഖ് താമരശ്ശേരി

എന്താണ് കേരളവും യുപിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, യോഗി ചോദിച്ച് വാങ്ങിയ കേരളത്തിന്റെ മറുപടി #DoolInsight #Kerala #UttarPradesh

ഷഫീഖ് താമരശ്ശേരി
മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍