റജിമോന്‍ കുട്ടപ്പന്‍
റജിമോന്‍ കുട്ടപ്പന്‍
കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലണ്ടന്‍ ആസ്ഥാനമായ ഇക്വിഡത്തിന്റെ ഇന്ത്യ അറബ് ഗള്‍ഫ് സീനിയര്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റര്‍. കൂടാതെ ലേബര്‍ മൈഗ്രേഷനിലെ പനോസ്-ഐ.എല്‍.ഒ ഫെലോയുമാണ്.