എ. റശീദുദ്ദീന്‍
എ. റശീദുദ്ദീന്‍
മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനാണ് ലേഖകന്‍.