ജിഗ്നേഷ് മേവാനി
ജിഗ്നേഷ് മേവാനി
രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തകന്‍. ഗുജറാത്തിലെ വാദ്ഗാം മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുള്ള എം.എല്‍.എ