ഡോ. പി. ശിവദാസന്‍
ഡോ. പി. ശിവദാസന്‍
കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ ചരിത്ര വിഭാഗം പ്രൊഫസറും ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ ചരിത്ര കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയുമാണ് ലേഖകന്‍