ദെബോറ ഗ്രെ
ദെബോറ ഗ്രെ
സിറ്റിസണ്‍സ് ഫോര്‍ ജസ്റ്റിസ് ആന്‍ഡ് പീസ് അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റര്‍. മുംബൈ മിറര്‍, ഡി.എന്‍.എ, ദ ക്വിന്റ്, ദ ട്രിബ്യൂണ്‍ തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഫ്രീലാന്‍സ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയാണ്.