ലോകം എന്തുകൊണ്ട് ഫലസ്തീനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നു? | Fredy K Thazhath | History of Palestine | Part 1
ഡൂള്‍ന്യൂസ് ഡെസ്‌ക്

ലോകം എന്തുകൊണ്ട് ഫലസ്തീനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നു? ചരിത്രത്തിലെ ഫലസ്തീന്‍ | ഒന്നാം ഭാഗം | ഫ്രെഡി കെ. താഴത്ത്‌