കിരീടം ചൂടി പടിയിറങ്ങാമെന്ന മോഹം ബാക്കിയാക്കി അയാള്‍ കളം വിട്ടു
സ്പോര്‍ട്സ് ഡെസ്‌ക്

Content Highlights: Quinton De Kock left the arena with the desire to step down after wearing the crown