എഡിറ്റര്‍
എഡിറ്റര്‍
രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ മോശം പദപ്രയോഗം ഒഴിവാക്കണം: ഐഷ പോറ്റി
എഡിറ്റര്‍
Wednesday 14th March 2012 4:00pm
Wednesday 14th March 2012 4:00pm

സിന്ധുജോയിയെ കുറിച്ച് വി.എസ് നടത്തിയ പരാമര്‍ശം ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടത് ആയിരുന്നുവെന് ഐഷാപോറ്റി എം.എല്‍.എ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ആ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്നറിയില്ല.