കേൾക്കാതെയും പറയാതെയും നസീം പണിത ഉഗ്രൻ ചിത്രമതിൽ
ഡൂള്‍ന്യൂസ് ഡെസ്‌ക്

വീട്ടു മതിൽ ചിത്രമതിലാക്കി മാറ്റിയ സംസാര ശേഷിയും കേള്‍വിശക്തിയുമില്ലാത്ത നസീം എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ്