കോണ്‍ഗ്രസ് നടപ്പിലാക്കിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം | കെ. സുധാകരന്‍
ഡൂള്‍ന്യൂസ് ഡെസ്‌ക്

കാലാകാലങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നടപ്പിലാക്കിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് ഇന്ന് കാണുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം|  കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടന്ന ചിന്തന്‍ ശിബിര്‍ അംഗീകരിച്ച പ്രമേയത്തിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം കെ.പി.സി.സി അദ്ധ്യക്ഷന്‍ കെ. സുധാകരന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Content Highlight: K Sudhakaran presents Kozhikode Declaration at Congress Chintan Shivir