ഷാനി അനസ്
ഷാനി അനസ്
ചൈല്‍ഡ് ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് റിഹാബിലിറ്റേഷന്‍ സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ്. എറണാകുളത്തെ അല്‍ഫ പീഡിയാട്രിക് റിഹാബിലിറ്റേഷന്‍ സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടര്‍.