പി.സി. ഉണ്ണിച്ചെക്കന്‍
പി.സി. ഉണ്ണിച്ചെക്കന്‍
മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് ചിന്തകന്‍, സി.പി.ഐ.എം.എല്‍. റെഡ്ഫ്‌ളാഗിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി