ജയ് ഖോലിയ
ജയ് ഖോലിയ
മുംബെയില്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി. എ.ബി.വി.പിയുടെ മുന്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി