ഡോ. വിനു ജെ. ജോര്‍ജ്ജ്
ഡോ. വിനു ജെ. ജോര്‍ജ്ജ്
സംസ്ഥാന കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, എ.ഐ.സി.സി. റിസര്‍ച്ച് ഡിപ്പാര്‍ട്മെന്റ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസ്സര്‍, കെ. ഇ. കോളേജ്, മാന്നാനം