ഡോ. മാളവിക ബിന്നി
ഡോ. മാളവിക ബിന്നി
കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാല അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍. ജെ.എന്‍.യു മുന്‍ ഡോക്ടറല്‍ സ്‌കോളര്‍