അര്‍ജുന്‍ മോഹനന്‍ എം.എം.
അര്‍ജുന്‍ മോഹനന്‍ എം.എം.
ബി.എഡ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി, കെ.പി.പി.എം കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചര്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍, ആനക്കയം. എസ്.എഫ്.ഐ മുന്‍ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം