അനില ബാലകൃഷ്ണന്‍
അനില ബാലകൃഷ്ണന്‍
ആകാശവാണിയില്‍ ന്യൂസ് എഡിറ്റര്‍. ടെലിവിഷന്‍ ജേണലിസ്റ്റായും വര്‍ക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.