അഡ്വ.ജോഷി ജേക്കബ്
അഡ്വ.ജോഷി ജേക്കബ്
സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തകന്‍, സമാജ്‌വാദി ജന്‍പരിഷദ് മുന്‍ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ്