Categories

‘…… സി.പി.ഐ.എം മറ്റൊരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിക്ക് വഴിമാറേണ്ടിവരും’

എസ്സേയ്‌സ് / പ്രഭാത് പട്‌നായ്ക്ക്

PRABHAT PATNAIK, പ്രഭാത് പട്‌നായ്ക്ക്.......... Rethinking Capitalismപ്രായോഗികതാവല്‍ക്കരണത്തിന്റെ മറവില്‍ മുതലാളിത്ത വ്യാപനത്തിന്റെ പരോക്ഷമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗമാണ് പശ്ചിമബംഗാളിലെ സി.പി.ഐ.എമ്മിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ അന്തിമമായ കാരണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പുപരാജയത്തേക്കാള്‍ ഉല്‍ക്കണ്ഠ ജനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രായോഗികതാവല്‍ക്കരണമാണ്. സാമ്രാജ്യത്വമെന്ന ആശയം തന്നെ പലരും ഉപേക്ഷിച്ച കാലത്താണ് സി.പി.ഐ.എം സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധതയില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നത്. ഈ ആശയവുമായി നിലനില്‍ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പാര്‍ട്ടിയുടെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യവും നിലനില്‍ക്കും. പക്ഷേ പാര്‍ട്ടി ഇപ്പോള്‍ നേരിടുന്ന പ്രായോഗികവാദികളുടെ മേധാവിത്വസ്ഥാപനപ്രക്രിയയെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തുന്നില്ലെങ്കില്‍ അന്തിമമായി അതിന് ഈ മുതലാളിത്തസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ മേല്‍ക്കോയ്മയെ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരും. അങ്ങിനെ സംഭവിച്ചാല്‍ ഇന്നത്തെ സി.പി.ഐ.എമ്മിനോട് സാമ്യമുള്ള സൈദ്ധാന്തിക രൂപീകരണമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് സംഘടനക്ക് വഴിമാറികൊടുക്കാന്‍ ആ പാര്‍ട്ടി നിര്‍ബ്ബന്ധിതമാവും.

സി.പി.ഐ.എമ്മിന്റെ തകര്‍ച്ച ഉറപ്പാക്കിയ പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് ഇപ്പോള്‍ പലരും ആ പാര്‍ട്ടിയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ മായി നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന വിരോധാഭാസമുണ്ട്. സി.പി.ഐ.എമ്മിന്റെ തകര്‍ച്ചക്കിടയാക്കിയ വസ്തുതകളെ പ്രായോഗികതാവല്‍ ക്കരണം എന്നു വിളിക്കാനാണ് ഞാനിഷ്ടപ്പെടുന്നത്. മുതലാളിത്ത വ്യാപനത്തിന്റെ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത പദ്ധതികളെ സ്വാംശീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയപ്രയോഗമാണിത്. പാകമായ ഒരു വിപ്ലവസന്ദര്‍ഭം പരക്കെയുണ്ടാകാറില്ല. ഇക്കാരണത്താല്‍ത്തന്നെ വളരെക്കാലത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയപ്രയോഗം വിരസമായിരിക്കും. ഇതിനെയാണ് ബി.ടി. രണദിവെ ”രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ”എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുതലാളിത്തവ്യാപനത്തിന്റെ വെളിപ്പെടലിന്റേതായ ചെറിയ മാറ്റങ്ങള്‍ പോലും പ്രയോഗികതയുടെ പേരിലാണ് തിരിച്ചറിയുക. ഈ പ്രായോഗികവല്‍ക്കരണപ്രക്രിയയാണ് പശ്ചിമബംഗാളിലെ സി.പി.ഐ.എമ്മിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുപരാജയത്തിനിടയാക്കിയത്.

ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അനുഭാവികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെരഞ്ഞെടുപ്പുപരാജയത്തേക്കാള്‍ ഭയപ്പെടേണ്ട ഘടകമാണിത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുപരാജയം ചിലപ്പോള്‍ അടുത്ത തവണ വിജയമായി മാറി വന്നേക്കാം. പക്ഷേ പ്രായോഗികതാവല്‍ക്കരണത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍ തിരിച്ചുവരവിന്റെ പ്രക്രിയ അസാധ്യമാണ്. പ്രായോഗികതാവല്‍ക്കരണത്തിന്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധമുണരുന്ന ചുറ്റുപാട് ഈ പ്രക്രിയയുടെ തിരിച്ചുപോക്കിന് അനിവാര്യമാണ്. ഈ പ്രക്രിയ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ ചര്‍ച്ച സി.പി.ഐ. എമ്മിന്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗമായി പ്രായോഗികവാദത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ തടയാനും സഹായിച്ചേക്കും.

I

ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയെ വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത് ദൈനംദിന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രായോഗികപ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങി കൈയില്‍ ചെളിപുരളാതിരിക്കുന്നു എന്നതല്ല (വരണ്ട ഇടതുതീവ്രവാദമാണത്). പക്ഷേ ഈ ഘട്ടത്തില്‍ പോലും കമ്യൂണിസ്റ്റു കാര്‍ രാഷട്രീയത്തില്‍ ഇടപെടുന്നത് മുതലാളിത്തത്തെ മറികടക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ്. വിപ്ലവത്തിന്റെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യബോധം എന്ന് ലൂക്കാച്ച് (1924) വിളിച്ച ബോധ്യത്തെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിപ്ലവം സമീപത്തുണ്ടെന്നല്ല വിവക്ഷ. മറിച്ച് ചെറിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം പോലും രാഷ്ട്രീയവും മുതലാളിത്തത്തെ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമവുമായുള്ള ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമാണ്. ‘അങ്ങുമിങ്ങും’ ഉള്ള സംഭവവികാസങ്ങളല്ല മുതലാളിത്തത്തെ മറികടക്കാനുള്ള പ്രായോഗികപദ്ധതിയുടെ അഭാവമാണ് പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രാ യോഗികതയുടെ പേരിലുള്ള പ്രക്രിയകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.

പ്രായോഗികതയുടെ വിവക്ഷ

CPIM may siden for other communist movements. സി.പി.ഐ.എം മറ്റൊരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിക്ക് വഴിമാറേണ്ടിവരും’ എസ്സേയ്‌സ് / പ്രഭാത് പട്‌നായ്ക്ക് Majni's drawingപ്രായോഗികതാവാദികളുടെ പക്ഷത്തുനിന്ന് നാലുതരം പ്രവണതകള്‍ ഉയര്‍ന്നുവരുന്നതായി കാണാം. പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിരവധി പാപങ്ങള്‍ വളര്‍ന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന വസ്തുതയാണിതിലാദ്യത്തേത്. എതിരാളികള്‍ പലപ്പോഴും ഉന്നയിക്കുന്നവയാണിവയില്‍ പലതും. ഇവയില്‍ ചിലതൊക്കെ സ്വയം വിമര്‍ശനപരമായി ഉയരുന്നതുമാകാം. കരിയറിസം, സത്രപിസം, ബ്യൂറോക്രാറ്റിസം, ബോസ്സിസം തുടങ്ങി താഴെ തലം വരെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്ന പ്രവണതകളാണിവ.

രണ്ടാമത്തേതാകട്ടെ നഷ്ടം വരാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ടി നടത്തുന്ന അഡ്ജസ്റ്റുമെന്റുകളാണ്. വിപ്ലവപ്രയോഗങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുപകരമാണ് ഇത്തരം സമീപനം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അടിസ്ഥാനവര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍ നിന്നും പാര്‍ട്ടിയെ അന്യവല്‍ക്കരിക്കുന്ന പ്രവണതയാണിത്.

ചൈനയ്ക്കുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വിജയം, സാമ്പത്തികനയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സി.പി.ഐ.എമ്മിന്റെ നേതൃനിരയെ, തങ്ങള്‍ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കോര്‍പ്പറേറ്റ് മൂലധനത്തിന് സൗജന്യം നല്‍കുന്നതിന്, പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏതാനും വര്‍ഷം മുമ്പ് വരെ ഇത് അസാധ്യമായിരുന്നു

മറ്റൊന്ന് പാര്‍ട്ടി ആര്‍ക്കുവേണ്ടി സമരം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവോ ആ അടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങളുടെ – തൊഴിലാളികള്‍, കര്‍ഷകര്‍, കാര്‍ഷികതൊഴിലാളികള്‍, ഗ്രാമീണ ദരിദ്രര്‍ തുടങ്ങിയവരില്‍ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടാനുള്ള പ്രവണതയാണിത്. പാര്‍ട്ടിയുടെ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ താല്‍പ്പര്യങ്ങളില്‍നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. പാര്‍ട്ടി താല്‍പ്പ ര്യത്തിന്റെ പേരില്‍ അടിസ്ഥാനജനവിഭാഗങ്ങളുടെ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രായോഗികതാവാദത്തിന്റെ മറവില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റുപാര്‍ട്ടിയും മറ്റു രാഷ്ട്രീയ രൂപങ്ങളും തമ്മില്‍ വലിയ അകല്‍ച്ച രൂപപ്പെടുന്നു.

ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ പ്രകടമാണ്. വിശേഷിച്ച് അടിസ്ഥാനജനവിഭാഗങ്ങളില്‍നിന്ന് സി.പി.ഐ.എം അകന്നുപോയ പശ്ചിമബംഗാളില്‍ ഇത് ഏറെ പ്രകടമായിക്കഴിഞ്ഞു. കര്‍ഷകരടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാനജനവിഭാഗങ്ങളുടെ അകല്‍ച്ചയാണ് 34 വര്‍ഷത്തെ ഇടതുമുന്നണി ഭരണം ഇല്ലാതാക്കിയത്. എന്നാല്‍ പ്രായോഗികതാവാദത്തിന്റെ നാലാമത്തെ പ്രവണത – (ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകമാണ്. കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ പ്രയോഗികതാവാദത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ളതാണ് ഈ പ്രവണത – തടയപ്പെടാതിരുന്നാല്‍ പടിപടിയായി പാര്‍ട്ടിയില്‍ മുതലാളിത്തപ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേധാവിത്വം ഉറപ്പിക്കപ്പെടും. സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധതയെന്ന അടിസ്ഥാനസമീപനം തന്നെ ഇതിലൂടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. രണ്ടാം ഇന്റര്‍നാഷണലിന്റെ പിളര്‍പ്പിന്റെ കാരണം – കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഇതാണ്. – സാമ്രാജ്യത്വത്തോടുള്ള സമീപനം എന്തെന്നതാണ് ഈ പ്രശ്‌നം.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ടിയും ഇതരരാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസം തന്നെ പടിപടിയായി അപ്രത്യക്ഷമാകും. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ (അല്ലെങ്കില്‍ എന്തുപേരിലാണോ അക്കാലത്ത് ഇവര്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്) തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജയിക്കുകയും അവരുടേതായ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്‌തേക്കാം. പക്ഷേ മുതലാളിത്ത വ്യാപനം തടയുന്നതിനോ അടിസ്ഥാനവര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം മാറ്റുന്നതിനോ അവര്‍ക്കൊന്നും ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല.

ഇവിടെ രണ്ടു തടസ്സവാദങ്ങളുയരാം. സി.പി.ഐ.എം പ്രായോഗികതാവാദത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേര്‍ന്നെങ്കിലും മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ചുറ്റുപാടിലെത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തേത്. അതിനാല്‍ത്തന്നെ സി.പി.ഐ. എമ്മിന്റെ പ്രായോഗികതാവല്‍ക്കരണം അമിതമായ ഊന്നല്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. യു.പി.എ സര്‍ക്കാരിനെ സി.പി.ഐ.എം പിന്തുണച്ചതുതന്നെ ദൃഷ്ടാന്തം. ഇന്തോ-യു.എസ് കരാറിന്റെ പേരില്‍ പിന്തുണ പിന്‍വലിച്ച നടപടി പോലും അടിയന്തിരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി താല്‍പ്പര്യങ്ങളെ ഹാനികരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമര്‍ത്യാസെന്നിനെപ്പോലുള്ള സ്വയം പ്രഖ്യാപിതപിന്തുണക്കാരില്‍ നിന്നുപോലും ഈ നടപടി വിമര്‍ശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു.

പ്രായോഗികതാവല്‍ക്കരണത്തില്‍നിന്നും എത്ര ദൂരെയാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ നില എന്നും ഈ വിമര്‍ശനം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ആണവക്കരാറിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും സി.പി.ഐ.എം ശരിയാംവിധം കൈകാര്യം ചെയ്തുവോ എന്നതല്ല പ്രശ്‌നം. തീര്‍ച്ചയായും സി.പി.ഐ.എമ്മിന് അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. രാജ്യത്തിനുമേല്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വമേധാവിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ പ്രശ്‌നത്തെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിലൂടെ പാര്‍ട്ടി താല്‍പ്പര്യത്തെ മറികടക്കാന്‍ സി.പി.ഐ.എം ശ്രമിച്ചു. പ്രായോഗികതാവാദത്തില്‍ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാവാന്‍ നടത്തിയ ശ്രമത്തിന്റെ വേഗം കുറക്കാനും ഇതിലൂടെ കഴിഞ്ഞു.

പശ്ചിമബംഗാളിലെ ആയിരക്കണക്കിനു പാര്‍ട്ടി കേഡറുകള്‍ പാര്‍ട്ടി താല്‍പ്പര്യത്തോടു കൂറു പുലര്‍ത്തുന്ന കുറ്റത്തിന് കടുത്ത പിഢനമേറ്റു വാങ്ങേണ്ടിവന്ന ഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ഈ വ്യതിരിക്തത പ്രയോഗികതാവാദത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ വളരെയേറെ മുന്നേറുന്നതിനെ തടയാന്‍ സഹായിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

രണ്ടാമത്തേത്, പ്രായോഗികവാദം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മറ്റുവിഭാഗങ്ങളെയും വന്‍തോതില്‍ സ്വാധീനിച്ചതായി കാണാം. സി.പി.ഐ. എമ്മിനേക്കാള്‍ ഇടത്തുനിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവരില്‍ ചിലര്‍ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പേരില്‍ അണ്ണാഹസാരെ പ്രസ്ഥാനത്തില്‍ ചേരാന്‍ പോലും സന്നദ്ധരായി. ജനങ്ങള്‍ക്കു ബദല്‍ തങ്ങളാണ് എന്നുവാദിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണിത്. (സൈദ്ധാന്തികമായി ജനങ്ങളുടെ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാണെന്ന് ഇവര്‍ വാദിക്കുന്നതുമില്ല). പാര്‍ലമെന്റിന്റെയോ ജനങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പംഗികാരത്തിന്റെയോ പിന്‍ബലമില്ലെങ്കിലും ജനങ്ങള്‍ക്കു ബദലാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏതാനും ചിലര്‍ എന്നവാദമാണ് ഇവര്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്. (നിസംശയമായും മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ വേറൊരു വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നവരാണ്. മധ്യേന്ത്യയിലെ കാടുകളില്‍ പിന്തുടരപ്പെടുന്നവരായി സ്വയം മാറിയ ഇവര്‍ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ വിപ്ലവപദ്ധതിയുടെ മുഖ്യധാരയ്ക്കു പുറത്തു കഴിയുന്നവരാണ്).

അടുത്ത പേജില്‍ തുടരുന്നു

Page 1 of 41234

29 Responses to “‘…… സി.പി.ഐ.എം മറ്റൊരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിക്ക് വഴിമാറേണ്ടിവരും’”

 1. FEROZ

  ഇദ്ദേഹം പട്‌നായ്ക്ക് അല്ല . മറിച്ചു പടനായകനാണ്

 2. shareef

  പഠനാര്‍ഹമായ ലേഖനം.ടൂള്‍ ന്യൂസ്‌ നു അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ !

 3. janashakthi

  ഇന്ത്യ കത്തുമ്പോള്‍ ഇടതുപക്ഷം എന്തെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് പ്രഫുല്‍ ബിദ്യായ് എന്നൊരു മഹാന്‍ ,സമകാലിക മലയാളം വാരികക്ക് കവര്‍ സ്റ്റോറി ആയി ഇപ്പോള്‍ സി പി എം മറ്റൊരു പാര്‍ട്ടിക്ക് വഴി മാറി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാ വെളിപാടുമായി മറ്റൊരു മഹാന്‍ ……! അല്ലയോ മഹാന്മാരെ നിങ്ങളൊക്കെ ദന്തഗോപുരങ്ങളില്‍ ഇരുന്നു ചുരുട്ടും വലിച്ചുവിട്ടു ഇങ്ങനെ ഓരോ കണ്ടു പിടിത്തങ്ങള്‍ നടത്തി നടക്കുമ്പോള്‍ സഹതാപം തോന്നുന്നു! . ഇവിടെ ഫൂമി മലയാളത്തില്‍ ഒരു കൊടിവെച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ കെ വേണു സാര്‍ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ഇനി ഭാവിയെ ഇല്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ്സാണ് യഥാര്‍ത്ഥ ജനങളുടെ പാര്‍ട്ടി എന്ന് എഴുതിയും ചാനല്‍ അന്തി ചര്‍ച്ച നടത്തിയും ഉപജീവനം കഴിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ആയി. കപട വിപ്ലവ വായാടികളെ , ഒറ്റുകാരെ ,വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളെ ഒരു പക്ഷെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ത്രിപ്തിപ്പെടുത്താന്‍ ഇതിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്നതില്‍ കവിഞ്ഞു ഒരു ബദലും ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഒരുത്തനും കഴിയില്ല, എല്ലാ ചായകോപ്പ വിപ്ലവങ്ങളും കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ ചെന്ന് തന്നെ അവസാനിക്കും,അതാണ് ചരിത്രം ….

 4. Manojkumar.R

  ഇടതു പക്ഷം മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന പല ആശയങ്ങള്‍ക്കും പല അടവ് നയങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം.എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അതിന്റെ ഗൌരവത്തോടെ കാണാന്‍ ആര്‍ക്കാണ് കഴിയുക? അല്ലെങ്കില്‍ അത്തരത്തിലൊരു ചിന്ത ഗതിയെ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഇന്നത്തെ ഇടതു പക്ഷത്തിനു കഴിയുമോ.മുന്‍ കാലങ്ങളില്‍ പാര്‍ട്ടി കൈക്കൊള്ളുന്ന പരിപാടികളില്‍ അണികള്‍ക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയാത്തതായി ഒന്ന് മുണ്ടായിരുന്നില്ല.കാരണം നേതൃത്വവും അണികളും ഒരേ രീതിയില്‍ തന്നെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു.അഥവാ പാര്‍ട്ടി എന്തെന്നും എന്തിനു നില കൊള്ളുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അന്നത്തെ ആളുകള്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ബന്ധം ഇന്ന് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു.പാര്‍ട്ടി നിലകൊള്ളുന്നത് വിപ്ലവകരമായ എന്തോ കൊണ്ടുവരനനെന്നും മുതലാളിത്തത്തിന്റെ നാശമാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നു മൊക്കെ പുറമേയ്ക്ക് കേള്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അനുഭവങ്ങള്‍ അതല്ല നല്‍കുന്നത്.ഈ ഒരു ചേര്‍ച്ച ഇല്ലായ്മ പാര്‍ട്ടി അണികളെ എന്നല്ല സാമാന്യ ജനത്തെ പോലും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലേക്ക്‌ ചേര്‍ത്ത് നിര്ത്തുന്നു.സഖാവ്. പട്നായിക്കിന്റെ ഒരു മുന്‍ ലേഖനത്തില്‍ അദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം: ഒരു വലിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പാര്‍ട്ടി നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും ഏറെ യാതനകളും ജീവത്യഗങ്ങളും അനുഭവിച്ചു പാര്‍ട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ കൂടെ നിന്നവേര്‍ക്കെല്ലാം മഹത്തായ ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടയിയിരുന്നുവെന്നും അദേഹം ഓര്‍മ്മിക്കുന്നു.ഇന്ത്യയില്‍ പാര്‍ടി അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് പുതിയ പദ്ധതികളല്ല പഴയതിന്റെ ഒരു തുടര്‍ച്ച തന്നെയാണ് ആവശ്യം എന്നാണ് സഖാവ് അന്ന് ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തിയത്‌.വളരെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്ത മായ ആ ലേഖനം ഏറെ നന്നായിരുന്നു.മതര്മല്ല അദേഹം അന്ന് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ കൂടി ആയിരുന്ന കാലവുമാണ്.എന്നാല്‍ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു വീണ്ടു വിചാരം പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഉണ്ടായോ എന്ന് സംശയമാണ്. പാര്‍ട്ടി ഇന്ത്യയില്‍ ബുര്‍ഷ്വഭരണത്തിന് അറുതി ഉണ്ടാക്കുമെന്നും തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നും സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നവര്‍ ഇന്ന് നിരാശയിലാണ്.പാര്‍ട്ടി നിര്‍ണായക ഘട്ടങ്ങളില്‍ കൈ ക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും തെറ്റു ആയിപ്പോയി എന്ന് പിന്നീടു തിരുത്തി പറയുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ നഷ്ടമാകുന്നത് പാര്‍ട്ടിക്ക് ജനങ്ങളില്‍ ഉള്ള വിശ്വാസമാണ്.പാര്‍ട്ടി പദ്ധതികള്‍ പലപ്പോഴും ലക്‌ഷ്യം കാണാതെ പോകുകയാണ്. നയ വൈകല്യം ബാധിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന് എങ്ങിനെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാന്‍ കഴിയും? ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നമ്മള്‍ എങ്ങോട്ടാണ് തുഴഞ്ഞു മുന്നേരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ നിശ്ചയമില്ല! ഈ നിരാശ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തെ യാണ് ഹസരെയേ പോലെയുള്ള ആളുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.ഇടതു പക്ഷത്തെ കണ്ണുമടച്ചു വിശ്വസിച്ചു കൂടെ നിന്ന പലരും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഈ പൊള്ളത്തരം തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയെങ്കില്‍ അവരെ കുറ്റം പറയാനാകുമോ?

 5. Kiran

  ജനശക്തി, എല്ലാവരെയും അങ്ങ് കെ വേണു ആക്കാതെ.
  ചൈനയിലെ കോര്‍പ്പറേറ്റ് കംമുനിസതെയും ബംഗാളിന്റെ കര്‍ഷക വിരുദ്ധ കംമുനിസതെയും താങ്ങി കൊണ്ട് നടന്നാല്‍ സി പി എം രക്ഷപെടാന്‍ പോകുന്നില്ല.

 6. anjusha.c.das

  ശരിക്കും അര്‍ഥവത്തായതും കാലിക പ്രസക്തിയുള്ളതും പുനര്ചിന്തക്ക് പ്രേരകമയതും ആയ ലേഘനം അഭിവാദ്യങ്ങള്‍

 7. janashakthi

  മാര്‍ക്സിസ്റ്റുപാര്‍ട്ടിയെ നന്നാക്കണം നന്നാക്കണം എന്ന ഒരേ വിചാരമാണു ചിലര്‍ക്ക്. മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടിയെയും ഇവര്‍ക്കു വിമര്‍ശിക്കാനുമില്ല ഉപദേശിക്കാനുമില്ല.
  ഈ പാര്‍ട്ടി രൂപികരിചിട്ട്ട് ഏഴുപത്തിരണ്ടു വര്ഷം തികയുന്നു ..ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവം പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുള്ള ചര്‍ച്ചകളും സമ്മേളനങ്ങളും ആശയ സംവാദങ്ങളും നയ രൂപികരണങ്ങളും നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാര്‍ട്ടിക്കകത്ത് ചിലപ്പോള്‍ തെറ്റുകളും നടക്കും അവയൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരുത്തി ശരിയായ ദിശയില്‍ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള കരുത്തും ശേഷിയും നേതൃനിരയും അതിനുണ്ട് . ചിലര്‍ കുരച്ച് കൊണ്ടേയിരിക്കും.. സാര്‍ത്ഥവാഹക സംഘം മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയികൊണ്ടിരിക്കും …

 8. Jayan Payyanakkal

  ‎.പ്രഭാത് പട്നായിക്കിനെ അവഹേളിക്കുകയും പാര്‍ട്ടി വിരുദ്ദനെന്നു വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം …

  എന്നാല്‍ തരികിടകള്‍ കൊണ്ടു പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാന്‍ ആവില്ല ….

  അതിനു വിമര്‍ശനങ്ങളിലും തെറ്റ് തിരുത്തല്‍ നടപടികളിലും ആത്മാര്‍ത്ഥത ഉണ്ടെന്നു ജനത്തിനും കുടി ബോധ്യപ്പെടണം….

  സ്വഭാവ ദുഷ്യം ഉള്ളവരും അഴിമതിക്കാരും അഴിമതിക്ക് കുട പിടിക്കുന്നവരും നേതൃതലത്തിലെ പതിനായിരത്തില്‍ ഒന്നേ വരൂ …

  പക്ഷെ അവര്‍ മതി പ്രസ്ഥാനത്തെ നാണം കെടുത്താന്‍ ….

  സ്വയം രക്ഷപ്പെടുന്നതിനു തങ്ങളാണ് പാര്‍ടി എന്ന് മറ്റാരേക്കാളും ഉച്ചത്തില്‍ അവര്‍ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും.

 9. Anjusha Chandradas

  പാര്‍ട്ടിയുടെ ഉള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് മേലെ ഒരു കവചമായി നിന്നാല്‍ അതില്ലതാകുന്നില്ല.തകര്‍ച്ച യിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനു മുന്‍പേ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്

 10. Ajith Kumar

  പാര്‍ട്ടിയ് വഴിമാറി പോകുന്നതിനെതിരെ യാണ് സഖാവ് വി എസ് ശബ്ദിക്കുന്നത്‌. അതിനു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ബദല്‍ അല്ല വെകേണ്ടത്. പാര്‍ട്ടി അതിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടുകളില്‍ വെള്ളം ചേര്‍ക്കരുത്.പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ച പാര്‍ട്ടി ഇന്ന് മുതലാളി മാര്‍ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു. മദനി യെ പോലുള്ള വരുമായി വേദി പങ്കിടുന്ന നേതാക്കള്‍. ഫാരിസ്‌ അബൂബക്കര്‍ മാരെ തേടിപിടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു പാര്‍ട്ടി മാധ്യമങ്ങളില്‍ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളെ തെറിവിളിക്കാന്‍ അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നു.കോടികളുടെ ആദായ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയവന്‍ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും “ഒരു ജനതയുടെ ആത്മാവിഷ്ക്കാരത്തിന്റെ” ചെയര്‍മാന്‍.സ്വാശ്രയ കോളേജി നെതിരെ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരെ സമര രംഗത്ത് തള്ളിവിട്ടു സ്വന്തം മകള്‍ക്ക് സ്വാശ്രയ കോളേജില്‍ സീറ്റ്‌ ഉറപ്പിക്കാന്‍ ഓടിനടന്ന സെക്രടറി.

 11. Boban Palluruthil

  നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ വെച്ചു പരിശോധിച്ചാല്‍ പട്‌നായ്ക്ക് പറഞത് ഗൌരവമേറിയ കാര്യമാണ്, കാര്യങ്ങള്‍ ആ വഴിക്കാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് മുന്പെങ്ങുമില്ലാത്ത തരത്തില്‍ പാര്‍ടി ജനങ്ങളില്‍ നിന്നും അകലുന്നൂ ബംഗാളിലെ കനത്ത തിരിച്ചടി അതിലേക്കാണ് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത് വി എസ്സിന്റെ ചെറുത്തുനില്‍പ്പ്‌ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ കേരളത്തിലെ കാര്യവും മറിച്ചാകുമായിരുന്നില്ല എന്നാണു എന്റെ വെക്തിപരമായ അഭിപ്രായം

 12. Kabeer Kaniyapuram

  സിപിഎം പാര്‍ടി സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളില്‍ നിന്നും അകലുകയോ/ജനങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടിയെ അകറ്റുന്നു എന്നതിലേക്കും എത്തി നില്‍ക്കുന്നു .ഈ യഥാര്‍ത്യം ഇപ്പോഴത്തെ നേതൃത്വം തിരിച്ചറിയുകയോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.പാര്‍ടി സഹ യാത്രികരെക്കാലും അനുഭാവികളാണ് സിപിഎം എന്നാ സംഘടനയുടെ നട്ടെല്ല് എന്നാ യഥാര്‍ത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാന്‍ വൈകിയാല്‍ സിപിഎം എന്നാ ജനകീയ പാര്‍ടി എത്തപ്പെടുന്നത് ഭീരുക്കള്‍ മാത്രമായി അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായി മാത്രമായിരിക്കും..നേതൃത്വം ചിന്തിക്കുന്നത് സ:VS എന്നാ ഒറ്റയാന്റെ അവസനാത്തോടെ സര്‍വാധിപത്യം നേതൃത്വത്തിന്റെ കൈകളില്‍ ഭദ്രമാകുമെന്ന വ്യര്‍ത്ഥ ചിന്തയും, ഇംഗിതങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി മാറ്റി മറിക്കപ്പെടമെന്നായിരിക്കും, നേതൃത്വം കാണാതെ പോകുന്ന മറ്റൊരു സത്യം കൂടിയുണ്ട്.ജാതി മത സാമുദായിക ശക്തികളെ അകറ്റി നിര്‍ത്തി പാര്‍ട്ടിയെ നെഞ്ചോട്‌ ചേര്‍ക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ താഴെ തട്ടിലെ അനുഭാവികള്‍ ഒരു പക്ഷെ നിരാശരയായി സ്വന്തം ജാതി മത മൌലിക വാദി കല്‍ക്കൊപ്പം അണി ചേരുന്നുവെങ്കില്‍ അവര്‍ സ്വന്തം സമുദായത്തിന്റെ കാവല്‍ ഭാടന്മാരായി വാളെടുക്കുന്ന ഭീതിതമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷിക്കപ്പെട്ടു കൂടയികയില്ല…….സമാധാനം പറയേണ്ടി വരുക .സിപിഎം സംഘടനയുടെ നേതൃത്വമായിരിക്കും!!!!.. തിരിച്ചറിയുക …സിപിഎം നേതൃത്വം തിരിച്ചറിയുക ..ജനങ്ങള്‍ നിരാശരരാണ് …..സ: VS എന്നാ ഒറ്റയാനെ നേതൃത്വത്തിന് അവഗണിക്കാന്‍ കഴിയും എന്നാല്‍ താഴെ തട്ടിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം അണികളെ നിങ്ങള്‍ക്ക് അവഗണിക്കാന്‍ കഴിയില്ല …സാധാരണക്കാരായ പാര്‍ടി അനുഭാവികള്‍ വ്യകുലപ്പെടുന്നുണ്ട്…വഴി പിഴച്ച തീരുമാനങ്ങളും,ദുരഭിമാനവും കൈവെടിയുക..ഇന്ന് നെതൃത്വത്തിനൊപ്പം കൂടിരിക്കുന്നവര്‍ ഇത്തിള്‍ കണ്ണികള്‍ മാത്രമാകുന്നു…യജമാനനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാവല്‍ക്കാരനായി മാത്രമേ ഇത്തരക്കാര്‍ കൂടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ………ഇവര്‍ അബ്ദുള്ളകുട്ടി,സിന്ധു ജോയിമാരായി മാറുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല എന്നുള്ളത് നേതൃത്വം മനസിലാക്കിരുന്നാല്‍ നന്നായിരിക്കും …..ലാല്‍ സലാം…………….

 13. Jithesh Kannoth

  ‎കബീര്‍ കണിയാപുരം, – സ: VS എന്നാ ഒറ്റയാനെ നേതൃത്വത്തിന് അവഗണിക്കാന്‍ കഴിയും എന്നാല്‍ താഴെ തട്ടിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം അണികളെ നിങ്ങള്‍ക്ക് അവഗണിക്കാന്‍ കഴിയില്ല <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ശെരിയാണ്‌ ഇപ്പോള്‍ അവരെ പാര്‍ടിയുമായി ചേര്‍ത് നിര്‍ത്തുന്ന ഒരേ ഒരു കണ്ണി VS മാത്രം .

 14. Dheeraj Sethumadhavan

  That is better!

 15. Ameer Kallumpuram

  സി പി എമ്മിനെക്കാള്‍ മികച്ച മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാര്‍ടി എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? സി പി എമ്മിന്റെ ഭരണ ഘടനയിലും പരിപാടിയിലുംനിന്ന് ഏതെല്ലാം രീതിയില്‍ ആണ് അത് വ്യത്യസ്തത പുലര്‍ത്താന്‍ പോകുന്നത്? ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം പറയാന്‍ പ്രഭാത് പട്നാ…യ്ക്കിനു കഴിയണം. ഒരു വിമര്‍ശനവും ഉണ്ടാകാത്ത, നടപടികളും ചര്‍ച്ചകളും പരാതികളും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാര്‍ടി ഉണ്ടാകണമെങ്കില്‍ അത് ഒരു ഏകാംഗ പാര്‍ടി ആയിരിക്കും. ഏകാംഗ പാര്‍ടി ആകുമ്പോള്‍ ആ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയെ പോകൂ. അവിടെ ചര്‍ച്ച ഇല്ല, വിമര്‍ശനം ഇല്ല, പുറത്താക്കല്‍ ഇല്ല. ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ അംഗങ്ങളുള്ള പാര്‍ടി ആകുമ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയും വിമര്‍ശനങ്ങളും നടപടികളും പരാതികളും പുറത്താക്കലും ഉണ്ടാകും. സി പി ഐ എം ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തില്‍ പോലും പരമാവധി അതിന്റെ ഭരണഘടനയ്ക്കും പരിപാടിക്കും അനുസൃതമായി നയവ്യതിചലനങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സി പി എമ്മി നു തുല്യമായ മറ്റൊരു പാര്‍ടി ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് വളരുമ്പോള്‍ ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നത്.

 16. Ameer Kallumpuram

  വേശ്യകളുടെ ചാരിത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് ആര്‍ക്കും ഒരു ഉൽക്കണ്ടയും ഉണ്ടാകില്ല. അവരെ ആരും അധികം പരിഹസിക്കാരുമില്ല. എന്നാല്‍ ഒരു നല്ല സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും അപവാദം പറഞ്ഞാല്‍ അന്വേഷിക്കാനും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനും സത്യമാണോ എന്നറിയുന്നതിനു മുന്പ് അവഹേ…ളിക്കാനും മറ്റെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കും. അതാണ്‌ നമ്മുടെ ജനം. കൊണ്ഗ്രസ്സിനെയും ലീഗിനെയും ബി ജെ പിയെയും കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ആര്‍ക്കും വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തതിന്റെ പിന്നിലുള്ള വസ്തുത ഇതാണ്.

 17. Vallikkat Mohandas

  താല്‍ക്കാലിക, സ്വാര്‍ത്ഥ, ആരോടും വിധേയത്വം ഇല്ലാത്ത ‘മധ്യവര്‍ഗ ‘ ചേരികള്‍ ആണ്, തികച്ചും ദുഖകരം എന്ന് പറയട്ടെ, ഇന്ത്യന്‍ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടികളുടെ മുഖ്യ അടിത്തറ. അതുകൊണ്ടാണ് ‘ആശയ സമരങ്ങള്‍ക്കും’ മുന്‍‌തൂക്കം കൊടുക്കാതെ സ്വയം വിമര്‍ശനങ്ങളെ പേടിച്ചും, ചില കുത്തക ലോബികള്‍ക്കു അടിമപ്പെട്ടു പാര്‍ട്ടിയെ സ്ഥാപനവല്‍ക്കരിച്ചു ആസ്തികള്‍ ഉണ്ടാക്കിയും, പാര്‍ട്ടിയുടെ ജനകീയ ജനാധിപത്യവിപ്ലവ സ്വഭാവം നഷ്ട്ടപ്പെട്ടത്‌. അപ്പോള്‍ പ്രഭാത് പട്നൈക്കിന്റെ വാദം ശരി ആണ് എന്ന് പറയേണ്ടിവരുന്നത്.

 18. babu

  ജീവിതത്തിലൊരിക്കലു പ്രഭാത് പട്നായിക്കിന്റെ ഒരു ലേഖനം വായിക്കുകയോ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ആർത്തിയോടെ ഈ ലേഖനം വായിക്കുന്നു..എന്താവാം കാരണം? പ്രഭാത് പട്നായിക്കിന്റെ അസംഖ്യം ലേഖനങ്ങളിലൊന്നും പോലും മലയാളത്തിലാക്കാത്ത വാരികക്കാരനും ഈ ലേഖനം വൻ പരസ്യം നൽകി പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്നു എന്താവാം കാരണം? സി പി എമ്മിനെതിരെ അദ്ദേഹം എന്തോ പറഞ്ഞു എന്നൊരു തോന്നൽ..അതു മാത്രം !!!

 19. shemej

  Here is the Evidence that Section of CPI(M) leaders are betraying CPI(M) deliberately.

  (I will give 4 instances when Central leaders of CPI(M) were cheating party. This is the first one.)

  You either prove this wrong. Or accept this. I am giving concrete evidence.

  Wikileaks shows Yechury was knowingly betraying Party to allow UPA-I Govt to go to Nuclear Watch Dog, and thus allowed Congress to defeat CPI(M) game-plan.

  Wikileaks revealed that Yechury was giving assurance to American Diplomats that there is serious differences within CPI(M) on Nuclear Deal (Our journalists in Corporate media reported this as differences on Iran issue. Show me a single statement where CPI(M) leaders disagreed on Iran issue… Either Corporate media was deliberately twisting the truth or they are ignorant.). There is absolutely no difference in CPI(M) about the stand taken on Iran. Wikileaks DONT SAY Iran issue or Nuclear issue. It only indicates, on some critical issue related to America, Yechury was betraying CPI(M). But the USA diplomats visited Yechury to discuss Nuclear Deal. And Yechury says, there are serious differences within CPI(M). Obviously he was mentioning the differences between Budhadeb-Somanth group and Prakash Karat group.

  The Left unanimously decided NOT TO ALLOW UPA Govt (I) to go to Nuclear Watch Dog. This is because on foreign policy issue Government doesnt need the endorsement of Parliament. CPI(M) decided that, if CPI(M) and left allow UPA-I to go to Nuclear Watch Dog, at no other stage, CPI(M) can prevent UPA-I from going ahead with Nuclear Deal.

  CPI(M) and Left appointed Sitaram Yechuri to represent Left in the co-ordination committee. But Budhadeb was secretly working with Manmohan Singh to defeat CPI(M) gameplan. Sitaram Yechury only had the mandate to voice Left’ opposition. But working with other vested interests, Sitaram Yechury allowed Govt to go to Nuclear Watch Dog. This was nothing short of a betrayal.

  Remember 15% commission is paid for International Arms Business. Selling American Nuclear Reactors to Indian company, was essentially a Defence Business.

  Initially CPIM explained this was a blunder. See this report– http://www.business-standard.com/india/news/allowingcong-to-go-to-iaea-wasblunder-cpim/404091/

  But now, it is clear it was NOT A BLUNDER. BUT DELIBERATE CHEATING BY YECHURY, BUDHADEB AND SOMANATH CHATTERJEE. Prove me wrong if you can. Or kick out the traitors from CPI(M).

  The question is, why Yechury is not de-promoted for working with American Private companeis? The answer is, Yechury was only representing other Neo-Liberal groups based on Bengal.

 20. babu

  ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാടിന്റെതായി കണ്ട രണ്ട് രസകരമായ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഇ.മെയിലില്‍ കിട്ടിയത് –
  1-മാർക്സിസ്റ്റുപാർട്ടിയെ നന്നാക്കണം നന്നാക്കണം എന്ന ഒരേ വിചാരമാണു ചിലർക്ക്. മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടിയെയും ഇവർക്കു വിമർശിക്കാനുമില്ല ഉപദേശിക്കാനുമില്ല. മാർക്സിസ്റ്റുപാർട്ടിയാകട്ടെ ഈ ബുദ്ധിജീവികളെ ഒട്ടും അനുസരിക്കുന്നില്ല. ശരി എന്താണെന്നു കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ഈ ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണു ജനങ്ങളെ ആ ശരി ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ അണിനിരത്തി ‘ശരിയായ‘പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്നു അത്ഭുതപ്പെടുന്നവരിൽ ഞാനുമുണ്ട്.

  2-വിവാഹമോചനം നേടിപ്പോയ ഭാര്യയുടെ ചാരിത്ര്യശുദ്ധിയെക്കുറി ച്ച് അവളുടെ മുൻ ഭർത്താക്കന്മാർ ഉൽക്കണ്ഠപ്പെടുന്നതുപോലെയ ല്ലെ , സി.പി. എമ്മിന്റെ കാര്യം കെ. വേണുവും സി.ആർ നീലകണ്ഠനുമൊക്കെ ചർച്ചചെയ്യുന്നത്!!

 21. Satheesh

  ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാര്ടിയാണോ? കാരട്ടുമാരുടെം പിനരായിമാരുടെം തന്‍കാര്യം നടപ്പാക്കാന്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാര്‍ട്ടി എന്നൊരു ലേബല്‍ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അവരെ തെറ്റുപറയാന്‍ കഴിയുമോ?. പഴയകാലങ്ങളില്‍ പാര്‍ടി എന്നും തൊഴിലാളിക്കൊപ്പംയിരിന്നു; തൊഴിലാളി പര്ടിക്കൊപ്പവും. പാര്‍ടിയുടെ വികാസ പരിനാമാങ്ങളിലെവിടെയോ ഈ നിര്‍വച്ചനതിനു തെറ്റ്പറ്റി. മധ്യ വര്‍ഗ, മുതലിളിത്തവുമായുള്ള അവിഹിത് ബന്ധങ്ങളും പാര്‍ടി നേതാക്കളുടെ തരം താണ സ്വഭാവങ്ങളും അവരെയും പ്രസ്ഥാനത്തെയും നാസതിന്റെ പാതയിലെതിക്കുമ്പോള്‍ സാധാരണക്കാരന് നഷ്ടമാകുന്നത് അവന്‍ ചോരയും നീരും നല്‍കി അന്തസും അഭിമാനവും നല്‍കി വളര്‍ത്തിയ അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ്.

 22. shemej

  Let me give the second evidence, where some leaders were actually playing trick with party comrades and public.
  I have given another instance earlier (above), I will continue to give more such incidents later.

  Here is the evidence which shows, TATA and Budhadeb were working together to cheat CPI(M) and public.

  When the LEFT Front Government alloted land to TATA in Singur, TATA was actually representing both Left Front Goverment and TATA. They collaborated and cheated the public and CPI(M).

  CAG actually showed Govt incurred losses for this land allotment. That is another side of the fraud. But we are not discussing that here.

  I give evidence here. Either you prove me wrong, or ask CPI(M) for an explanation. This is one more instance where section of CPI(M) leaders were actually cheating the party (motive is obvious.)

  The entity which leased land to TATA (for almost nothing– that is another fraud, but I am not discussing that here), was West Bengal Industrial Development Corporation.

  Here is the link which shows, it was West Bengal Industrial Development Corporation Which actually leased out the land to TATA. This means, TATA was on one side and WBIDC was on the other side of the Contract.
  http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-04-06/kolkata/29387716_1_wbidc-supreme-treves-tata-toyo

  Here is the link which shows, Niira Radia the corporate Lobbyist, who came to India to represent Ratan Tata, was appointed as the adviser of West Bengal Industrial Development Corporation.

  http://dc.asianage.com/india/cpm-faces-opp-ire-over-%E2%80%98radia-links%E2%80%99-114

  What does this means, TATA and Budhadeb together appointed Niira Radi first as advisor of West Bengal Industrial Development Corporation and Niira Radia was actually advising WBIDC to play according to the tunes of TATA.

  Budhadeb, Nirupam Sen and Nilotpal Basu knew very well that Niira Radia represented TATA. Knowing fully they were deliberately cheating CPI(M) and public.

  These are the biggest frauds in India. Have you ever heard of a contract, where at both side of the Negotiation table, same lobbyist sit and bargain?

  Now, we have the answer why Left Front Govt Bengal never asked TATA to set up its car plants at some remote corner of the state. Budhadeb, Nirupam and Nilotpal Basu were very keen that TATA Nano should be closer to City, so that the alloted land to TATA would get high market price within a reasonable period. That would have given a big boost to the share price of the TATA and would have helped to get further speculative capital. At no point of time Budhadeb, Nirupam and Nilotpal Basu asked TATA to locate its Car plant in a remote corner of the West Bengal, for this reason.

  We were told by our leaders that, the only one Reason why TATA was given excess land (TATA Nano needed only approx 250 plus acres of land. Even the largest Car Manufacturing plants in India dont have more than 250 acres of Land. But TATA demanded 900 plus acres of land because the future value of this excess land can be used to boost the market value of the Company assets and get additional FII investments. When the left activists and CPI(M) workers pointed out this, Budhadeb told us, TATA needs this excess fertile land for their auxiliary units. Who decides what company want how many acres of land? Our foreign university educated Polib Bureau members fail to ask a simple question. Why the other Car manufacturing Units in India never asked for land for the auxiliary units? We all know Corporate pay gifts, money, wine and something else to lobby political leaders. It is the historic responsibility of the CPI(M) to reveal who got what. Otherwise the future generation of this country may mistake all leaders were bribed by TATA. And we all know there are many (in fact they are majority) honest leaders within CPI(M).

  Here is the link which shows Maruthi needed only 300 acres of land for their Car Manufacturing plant.

  http://www.marutisuzuki.com/facilities.aspx

  Remember, no one opposed giving land to TATA in Singur. The farmers only wanted to return the excess land. Budhadeb sent police to brutalize them.

  The fact remains, TATA Nano, never needed 900 plus acres of land.

  Fact remains, all car manufacturing units have auxiliary units. But it was only Budhadeb who lied to this country saying only TATA has auxiliary units and they needed 900 plus acres of land.

  The fact remains that, in the Neo-liberal era, manufacturing companies gets less profit compared to what they get from Stock market. The profit generated from Stock market is not the real profit generated by sales of the end product. It is common for political leaders invest secretly in FIIs, in the name of their relatives and friends and take administrative and policy decisions to ensure high return for the investment made in the speculative market. When TATA demanded excess land, it only wanted to boost the Stock price of the company. Accepting this logic, is surrendering the Communist ideology to the might of Foreign Institutional Investors and Finance Capital. The fact remains that No Car Manufacturing Unit needs more than 500 acres of land. It was because of the conspiracy of Budhadeb and Ratan TATA, Budhadeb lied to the public otherwise.

  Here is the link which shows, Niira Radia the corporate Lobbyist, who came to India to represent Ratan Tata, was appointed as the adviser of West Bengal Industrial Development Corporation.

  http://dc.asianage.com/india/cpm-faces-opp-ire-over-%E2%80%98radia-links%E2%80%99-114

  If this is not cheating public, you change the dictionary meaning of the word “cheating”. I would agree with you.

  Here is the link which shows Niira Radia was actually advisor of West Bengal Industrial Development Corporation during. And this shows Section of CPI(M) leaders were actually cheating the party and the public.
  http://web.archive.org/web/20100106111415/http://vccpl.com/about.html

  Everyone knows who was serving Tata and spitting poison against those criticized unholly alliance between Tata and Budhadeb. Nirupam Sen, Budhadeb, Gautam Deb, Nilotpal Basu are these cheats. If they are not traitors, please prove me wrong. If they were actually cheating CPI(M), then kick them out.

  This is the party, which attacked Onchiyam Comrades, saying they betrayed party. Then why cant they take action against those who betrayed party and accepting (one or another kind of) incentives from the Class enemey? Tata is the Monopoly Corporate in India, which is identified as Class enemey of CPI(M) in its constitution. No one questions if Budhadeb, Nirupam or Nilotpal Basu wants to clean Tata’ shoes. They are eligible for such things. But such people can not continue in CPI(M).

 23. ratheesh p vallikunnu north

  ജീവിതത്തിലൊരിക്കലു പ്രഭാത് പട്നായിക്കിന്റെ ഒരു ലേഖനം വായിക്കുകയോ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ആർത്തിയോടെ ഈ ലേഖനം വായിക്കുന്നു..എന്താവാം കാരണം? പ്രഭാത് പട്നായിക്കിന്റെ അസംഖ്യം ലേഖനങ്ങളിലൊന്നും പോലും മലയാളത്തിലാക്കാത്ത വാരികക്കാരനും ഈ ലേഖനം വൻ പരസ്യം നൽകി പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്നു എന്താവാം കാരണം? സി പി എമ്മിനെതിരെ അദ്ദേഹം എന്തോ പറഞ്ഞു എന്നൊരു തോന്നൽ..അതു മാത്രം !!!

 24. ശുംഭന്‍

  ലോകത്തിനു ഇനിയൊരിക്കലും സാമ്രാജ്യത്വ മുതലാളിത്ത കമ്മ്യുണിസ്റ് വ്യവസ്ഥിതികളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാന്‍ ആകില്ല. ആത്യന്തികമായി സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ജനാധിപത്യമാണ്. നേതാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജനത ഉള്ള ഒരു കാലം. സമ്പൂര്‍ണ ജനാധിപത്യം. അഴിമതിയോ സ്വജന പക്ഷപാതമോ നടത്താന്‍ പഴുതില്ലാത്ത ഭരണ സമ്പ്രദായം. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിലനില്‍പ്പില്ലാത്ത കാലം. അത്യാധുനികമായ ഒരു ഭരണ ഘടന നിലവില്‍ വരുന്ന കാലം. അതിന്റെ തുടക്കം ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അനിവാര്യമായതിനെ തടയാന്‍ ശ്രമിക്കാതെ കാലത്തിനൊത്തു മാറാന്‍ നമ്മള്‍ തയാറെടുക്കുക.

 25. MANJU MANOJ.

  പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി പാര്‍ട്ടി എന്നും നിലകൊള്ളും എന്നതാണ് കംയുനിസ്ട്ടു പാര്‍ട്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം…..

  കേരളത്തിലെ കംയുനിസ്റ്റു പാര്‍ട്ടിയില്‍ എത്ര പാവപ്പെട്ടവര്‍ ഉണ്ട് എന്ന് പര്‍തിക്കോ,പാര്‍ട്ടി അനികള്‍ക്കോ പറയാന്‍ കഴിയില്ല…

  മാസം 3000 രൂപ യില്‍ കുറവ് ശമ്പളം മേടിക്കുന്നവരെയാണ് പാവപ്പെട്ടവന്‍ എന്ന് ഗണത്തില്‍ ഉള്പീടുതുന്നത്‌……

  കേരളത്തില്‍ പാവപ്പെട്ടവര്‍ ഈ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ 64 വര്‍ഷമായ് അവരെ രക്ഷപെടുത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് ആ പാര്‍ട്ടിയുടെ പരാജയമാണ്..

  പാവപ്പെട്ടവര്‍ ഈ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവരെ രക്ഷിക്കാന്‍ (സാമ്പത്തികമായി)ഇപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടി സമ്മേളനത്തിന് ചിലവാക്കുന്ന പണം മാത്രം പോരെ?????

  തൊഴിലാളികളുടെ പേരുംപറഞ്ഞു മുതലാളിയെ പിഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു പാര്‍ട്ടി യാണിത്‌……

  ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പാര്‍ട്ടി യും ഇത്തരം തറ വേല നടത്തുന്നില്ല…..

  അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പാര്‍ട്ടിയെ ജനങ്ങള്‍ വിമര്ഷ്ക്കുന്നതും……..

 26. ajayan

  ഇത് പ്രഭാതിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ തര്‍ജുമയല്ല..നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സാധനം തന്നെ.. ഇങ്ങനെ കബളിപ്പിക്കല്ലേ നാട്ടുകാരെ മോനെ.. അജയന്‍

 27. Renjithkumar KM

  വര്‍ത്തമാനകാലത്തിന്റെ സാമൂഹത്തില്‍ ഒരു ബദല്‍ ശബ്ദം ഉയര്‍ത്തുക എന്നതാണ് ഇടതുപക്ഷം എന്ന ചേരിയുടെ ചരിത്ര ധര്‍മ്മം .CPIM അത് ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്യുന്നതില്‍ മുന്‍കൈ എടുക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവര്‍ അത് ചെയ്യുന്ന കാലഖട്ടത്തിലെ ഇടതു പക്ഷ പാര്‍ട്ടി ആയി .കാലത്തിന്റെ സഞ്ചാരത്തിനിടയില്‍ അവര്‍ക്ക് ആ ഗുണം കൈമോശം ആവുന്ന ഖട്ടത്തില്‍ അവര്‍ ഇടതു പക്ഷം അല്ലതാകുകയും ,എല്ലാ സമൂഹത്തിലും എല്ലാക്കാലത്തും ബദല്‍ ആശയങ്ങളുടെയും ചേരിയുടെയും ശബ്ദത്തിന്റെയും പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്നതിനാല്‍ ഈ കടമ നിര്‍വ്വഹിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടായ്മ ഉയര്‍ന്നു വരും എന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ അനിവാര്ര്യതയും യാഥാര്‍ത്യവും ആകുന്നു .

 28. prasanth paleri

  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയം ചോര്‍ന് പോയാല്‍ പിന്നെ എന്താണ് ബാക്കിയാവുക ?

 29. Arun

  ഇന്ത്യ കത്തുമ്പോള്‍ ഇടതുപക്ഷം എന്തെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് പ്രഫുല്‍ ബിദ്യായ് എന്നൊരു മഹാന്‍ ,സമകാലിക മലയാളം വാരികക്ക് കവര്‍ സ്റ്റോറി ആയി ഇപ്പോള്‍ സി പി എം മറ്റൊരു പാര്‍ട്ടിക്ക് വഴി മാറി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാ വെളിപാടുമായി മറ്റൊരു മഹാന്‍ ……!

  എടൊ കോപ്പേ, ഫ്രന്റ്‌ലൈന്‍ വായിക്കണം പ്രഭുല്‍ ബിദ്വായി പ്രഭാത്‌ പട്നൈക് തുടങ്ങിയവര്‍ സി പി എം ആഭിമുഖ്യം ഉള്ളവരനടോ. ഇയാളെ പോലുള്ള ആസനം താങ്ങികള്‍ അനടോ സി പി എംന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക് കാരണം. ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ദേശാഭിമാനിക്ക് തീരെഴുതിയാല്‍ പിന്നെ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഇയാളെ പോലുള്ളവരെ കൊണ്ട് ഒരു കോണോം വരാന്‍ പോകുന്നില്ല

LEAVE YOUR COMMENTS

Press ctrl+g to toggle between English and Malayalam.