അപ്പോ ഇങ്ങനെയും പ്രേമിക്കാലേ | Valentine's Day
അഞ്ജന പി.വി.

കാര്യമായ പ്രണയം ഇല്ലെങ്കിലും അത് പങ്കാളിയോട് തുറന്നു പറയാതെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിന് ഒരു പേരുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? പ്രണയം പൊട്ടിമുളക്കുന്ന ആദ്യ നാളുകളില്‍ കൈ നിറയെ സമ്മാനങ്ങളുമായി എത്തുന്നവര്‍ക്കും ഒരു കിടിലന്‍ പേരുണ്ട്. ഡേറ്റിങ്ങ് ആപ്പുകളിലെ വോക്ക് ഫിഷിങ്ങ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ? പ്രണയത്തിലെ പുതിയ ട്രെന്റുകളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ പറയാം..


Content Highlight: New terms in love affairs and relationships | Valentine’s Day