എഡിറ്റര്‍
എഡിറ്റര്‍
രാജശ്രീ അജിത്തിന്റെ നിയമനത്തില്‍ ടൂറിസം വകുപ്പിന് എതിര്‍പ്പ്
എഡിറ്റര്‍
Wednesday 14th March 2012 1:30pm
Wednesday 14th March 2012 1:30pm

ടൂറിസം വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കിറ്റ്‌സിന്റെ എം.ഡിയായി രാജശ്രീ അജിത്തിനെ നിയമിക്കുന്നതില്‍ വകുപ്പിന് എതിര്‍പ്പ്. രാജശ്രീ അജിത്തിനെതിരേയുള്ള വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ക്ലിയറന്‍സ് ലഭിച്ചശേഷം മതി നിയമനമെന്നാണ് ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ നിലപാട്.