സി.ഐ.ഡി മൂസക്ക് അങ്ങനൊരു കവര്‍ സോങ്ങുള്ളത് ഞാനറിഞ്ഞില്ല | ജോണി ആന്‍റണി
മായാ ഗിരീഷ്

സി.ഐ.ഡി മൂസക്ക് അങ്ങനൊരു കവര്‍ സോങ്ങുള്ളത് ഞാനറിഞ്ഞില്ല, റിലീസിനന്നാണ് അറിഞ്ഞത് | ജോണി ആന്റണി

Content Highlight: Johny Antony about CID Moosa 2

 

മായാ ഗിരീഷ്
മൾട്ടിമീഡിയ ജേർണലിസ്റ്റ് ട്രെയ്‌നി ബി.എ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേചറിൽ ബിരുദവും ജേണലിസത്തിൽ പി.ജി ഡിപ്ലോമയും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.