റെന്‍സ ഇഖ്ബാല്‍
റെന്‍സ ഇഖ്ബാല്‍
‘മറ്റൊന്നുമല്ല, സത്യം പറയലാണ് പ്രധാനം’
റെന്‍സ ഇഖ്ബാല്‍
Tuesday 20th February 2018 3:54pm
Tuesday 20th February 2018 3:54pm

പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയും ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായികയും എഴുത്തുകാരിയുമായ നുപൂര്‍ ബസുമായി ഡൂള്‍ ന്യൂസ് നടത്തുന്ന മുഖാമുഖം. പുതിയ ഡോക്യുമെന്റിയായ ‘വയലറ്റ് റവല്യൂഷ’ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സമകാലിക ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമജീവിതത്തെ കുറിച്ചും ഡോക്യുമെന്ററി നിര്‍മ്മാണത്തെ കുറിച്ചും നുപൂര്‍ സംസാരിക്കുന്നു.

റെന്‍സ ഇഖ്ബാല്‍