കെ.എം സീതി
കെ.എം സീതി
എം.ജി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ റിലേഷന്‍ ആന്റ് പൊളിറ്റിക്‌സ് വിഭാഗം അധ്യാപകനാണ് ലേഖകന്‍. kmseethimgu@gmail.com