സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോ: വീഡിയോ ഷെയറിംഗ് വെബ്‌സൈറ്റായ യൂ ടൂബിന്റെ മേധാവികളിലൊരാളായ ചാഡ് ഹര്‍ലി രാജിവച്ചു.

ഹര്‍ലിയെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപദേശസ്ഥാനത്തേയ്ക്കു ചുവടുമാറാനാണ് രാജി എ്‌നാണ് സൂചന

Subscribe Us: