എഡിറ്റര്‍
എഡിറ്റര്‍
ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കളര്‍ സിനിമ കണ്ടെത്തി
എഡിറ്റര്‍
Friday 14th September 2012 5:25pm
Friday 14th September 2012 5:25pm

ലോകത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന കളര്‍ വീഡിയോ കണ്ടെത്തി. 1902 ല്‍ എടുത്ത വീഡിയോ ലണ്ടനില്‍ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ലണ്ടനിലെ നാഷണല്‍ മീഡിയ മ്യൂസിയത്തില്‍ നിന്നാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.