ബോളിവുഡ് സെന്‍സേഷന്‍ വിദ്യാബാലന്‍ സാരിയുടുത്ത് റാംപില്‍. സബ്യസാചിക്കുവേണ്ടിയാണ് താരത്തിന്റെ രംഗപ്രവേശം