വര്‍ക്കല: വര്‍ക്ക്‌ലയില്‍ കഹാര്‍ എഎ റഹീമിനേക്കാള്‍ 10072 വോട്ടിനു മുന്നില്‍