തിരുവനന്തപുരം: കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തില്‍ UDF-ലെ എം എ വാഹിദ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എം എ വാഹിദ് 50787, സി. അജയകുമാര്‍ 48591