പുന്നപ്ര: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ഡില്‍ യു.ഡി.എഫിന് വിജയം. പുന്നപ്ര വടക്ക് 8ാം വാര്‍ഡിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ജയിച്ചത്‌