നമ്മള്‍ പഠച്ചു വെച്ച രക്തഗ്രൂപ്പുകളുടെ പേരുകളുടെ പട്ടിക വിപുലപ്പെടുത്താന്‍ സമയമായിരിക്കുന്നു. A, B, AB, O എന്നീ രക്ത ഗ്രൂപ്പുകളെ മാത്രമെ എല്ലാവര്‍ക്കും രക്തഗ്രൂപ്പുകള്‍ എന്ന പേരില്‍ അറിയുകയുള്ളു. എന്നാല്‍ അത് തിരുത്താന്‍ സമയമായിരിക്കുന്നു. പുതുതായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പുകള്‍ ലാഞ്ചെറീസ് (Langereis), ജൂനിയര്‍ (Junior) എന്നിവയാണ്. സാധാരണ എല്ലാവര്‍ക്കു മറിയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളെ മാത്രം പരിഗണിച്ച് ഇവയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കാത്തതാണ് രക്തം മാറ്റത്തിനിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം എന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

ജൂണിയര്‍ നെഗറ്റീവ് രക്തം അപൂര്‍വമാണെന്നും ഗവേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ജപ്പാനിലെയും യൂറോപ്പിലെയും ജിപ്‌സികള്‍ക്കിടയിലാണ് പുതിയ രക്ത വിഭാഗങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജപ്പാനില്‍ 50,000ത്തോളം പേര്‍ ജൂനിയര്‍ നെഗറ്റീവ് വിഭാഗത്തില്‍ (Junior -ve)ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകള്‍. സ്താനാര്‍ബുദം അടക്കമുള്ള അര്‍ബുദ ഗവേഷണത്തിന് പുതിയ രക്ത ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കണ്ടെത്തല്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കൂടുതല്‍ രക്തവിഭാഗങ്ങള്‍ കൂടി കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഡഫി, കിഡ്, ഡിയാഗോ എന്നിവ അടക്കം 28 തരം രക്തങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ അംഗീകാരമുളളത്. പുതിയ കണ്ടെത്തല്‍ ഈ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കൂടുതല്‍ ഗ്രൂപ്പുകളെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാന്‍ സഹായകമാകും.

ലാഞ്ചെറീസ്, ജൂനിയര്‍ എന്നീ രക്ത വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്ന മാംസ്യങ്ങളെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെര്‍മൗണ്ട് സര്‍വകലാശാലയിലെ ബ്രയാന്‍ ബല്ലിഫും സംഘവുമാണ് മാംസ്യങ്ങലെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Malayalam news

Kerala news in English