എഡിറ്റര്‍
എഡിറ്റര്‍
സിറിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കൂറുമാറി
എഡിറ്റര്‍
Tuesday 7th August 2012 10:22am
Tuesday 7th August 2012 10:22am


പ്രസിഡന്റ് ബാഷര്‍ അല്‍ അസദ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നടപടികളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് സിറിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി റിയാദ് ഫാരിദ് ഹിജാബ് വിമതപക്ഷത്തേക്ക് കൂറുമാറി.