ഏറെ സന്തോഷം. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഇത്തരമൊരു വിജയം. മൂന്ന് ടൂര്‍ണ്ണമെന്റിലും ഞാന്‍ മികച്ച് നിന്നു എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭാഗ്യമാണ്. എന്നിലുള്ള പ്രതീക്ഷ ഏറെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തുകയെന്നത് എന്റെ കടമയായിരുന്നു.