കൊച്ചി: ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം 2008 സെപ്തംബറിന് ശേഷം ആദ്യമായി 43.90 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഏതാനും വര്‍ഷം മുമ്പ് ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം 50 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായിരുന്നു.

Subscribe Us:

വായ്പാ പ്രതിസന്ധി സംബന്ധിച്ച ആശങ്കയാണ് ഡോളറിന്റെ വിലയിടിവിന് കാരണമായത്. ഇതാണ് രൂപയ്ക്ക് തുണയായത്. മറ്റു ഏഷ്യന്‍ കറന്‍സികള്‍ക്കെതിരെയും യൂറോയ്‌ക്കെതിരെയും ഡോളറിന്റെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞു.

രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയര്‍ന്നത് കയറ്റുമതിക്കാരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമ്പോള്‍ ഇറക്കുമതിക്കാര്‍ക്ക് ഗുണകരമാണ്.