തിരുവനന്തപുരം: ഉപഭോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് ഇന്ധന സര്‍ചാര്‍ജ് പിരിക്കണമെന്ന കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ  ആവശ്യം റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്‍ തള്ളി. ഉപഭോക്താക്കളില്‍ നിന്നും സര്‍ചാര്‍ജ് പിരിക്കരുതെന്ന് റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്‍ പറഞ്ഞു.

2009 ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ 2010മാര്‍ച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഇന്ധവില പരിഗണിച്ചായിരുന്നു ആവശ്യം. ഇന്ധനവില വര്‍ദ്ധനമൂലം ബോഡിനുണ്ടായ 285രൂപ നഷ്ടം സര്‍ചാര്‍ജിലൂടെ ഈടാക്കാനാണ് ബോര്‍ഡ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്ധനവില ഉണ്ടാക്കിയത് 265കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണുണ്ടായതെന്ന് റഗുലേറ്ററി ബോര്‍ഡ് കണ്ടെത്തി. ഇത്രയും പൈസ് ഈടാക്കണമെങ്കില്‍ ആറുമാസം യുണിറ്റിന് മുപ്പത് പൈസ നിരക്കില്‍ സര്‍ചാര്‍ജ് ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ധന സര്‍ചാര്‍ജ് മിച്ചവരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ കമ്മീഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിന് നിയന്ത്രണണമേര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിരക്ക് വര്‍ധനയുള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടികള്‍ക്ക് വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനോട് കെ എസ് ഇ ബി ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരുന്നു. വ്യവസായ വാണിജ്യ ഉപഭോക്താക്കള്‍ മൊത്തം ഉപഭോഗത്തിന്റെ 25 ശതമാനത്തിന് അധിക നിരക്ക് നല്‍കണമെന്നാണ് കെ എസ് ഇ ബി നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 25 ശതമാനം വൈദ്യുതിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വിലനല്‍കണം. അധിക നിരക്ക് റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന് തീരുമാനിക്കാം. ഫുള്‍ബോര്‍ഡ് യോഗത്തിന്റെതായിരുന്നു ശുപാര്‍ശ .

ദ്രവ ഇന്ധനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന താപവൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിലെ ഉല്‍പാദനച്ചെലവിലെ വ്യത്യാസം നികത്താനാണ് വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന്‍ ഫ്യൂവല്‍ സര്‍ച്ചാര്‍ജ് ഫോര്‍മുല ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതനുസരിച്ച് ഒരോ മൂന്നുമാസവും ദ്രവ ഇന്ധനങ്ങളുടെ വിലയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അനുസരിച്ച് സര്‍ചാര്‍ജ് നിര്‍ണയിച്ച ശേഷം അത് കമ്മിഷന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ഉപഭോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇത്.