എഡിറ്റര്‍
എഡിറ്റര്‍
യാസര്‍ അറഫാത്ത് പൊളോണിയം ഏറ്റ് മരിച്ചതെന്ന് അല്‍ജസീറ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌
എഡിറ്റര്‍
Wednesday 1st August 2012 7:06pm
Wednesday 1st August 2012 7:06pm