ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ തിളങ്ങിയ മലയാളികളായ രഞ്ജിത്ത്, ഷെറി, മല്ലിക, സുവീരന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രതികരിക്കുന്നു.