തെലുങ്കിലെ സൂപ്പര്‍നായകന്‍ നാഗാര്‍ജുന നായകനായ ഷിര്‍ദ്ദസായി സൂപ്പര്‍ഹിറ്റായി ഓടുന്നു. ആക്ഷന്‍ സിനിമകളിലൂടെ തെലുങ്ക് പ്രേക്ഷകരുടെ സൂപ്പര്‍നായകന്റെ വ്യത്യസ്ത വേഷമാണ് ഷിര്‍ദ്ദസായി.