Categories

പ്രതികരിച്ചത് പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടി: ജയരാജന്‍

കണ്ണൂര്‍: പൊതുസമൂഹത്തിനു വേണ്ടിയാണു താന്‍ പ്രതികരിച്ചതെന്നു സി.പി.എം നേതാവ് എം.വി. ജയരാജന്‍. പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ എന്തു തന്നെ ആയാലും നേരിടാന്‍ തയ്യാറാണ്. ജുഡീഷ്യറി നില കൊള്ളേണ്ടതു പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികള്‍ക്കു വേണ്ടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിയമം എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരുപോലെയാണ്. എന്നാല്‍ നിയമം നിര്‍മിക്കുന്നതും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും മുതലാളിമാരുടെയും സമ്പന്നന്‍മാരുടെയും താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കുതിനു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളതു തെറ്റാണെന്നു പറയും. താന്‍ മുന്‍പു പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

3 Responses to “പ്രതികരിച്ചത് പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടി: ജയരാജന്‍”

 1. Shemej

  I may not personally agree with Jayarajan the political leader.
  However, the supreme court judges have no right to pass insulting remarks against any petitioner. Judges are also public servants. If some of these Shumbhans are indeed, thinking they are above public, and they should be taught the right lessons for the larger interest of the public.

  In no societies, the people are meant for public. The society has never developed according the the rule-book. On the contrary, laws are ever evolving according to the ground realities. Otherwise, why do a nation need law-making bodies?

  The fundamental principle of Democracy is that the general public, through their elected representatives decides what are the laws which are outdated and what are the new law to be enacted. The public, both who belong to ruling or opposition have the right to force their representatives to take up new legislations. For that they may have to sit in a Dharna, do picketing etc. This is how the human race progress as a collective society. If these collective actions dont take place in a society, naturally those spaces will disappear, and authoritarian power-groups (individuals, military, religious fanatics and so on) would occupy this space. This is because, human animal is a social animal, and without social interactions, human being can not survive. However, in a country, at a particular phase, where large number of middle-class citizens spend long hours in front of TV and when the social interactive come down slowly, it is easy to mistake that, human beings do not want social space. That is dangerous.

  Hence, this social interaction is inevitable for the growth of any society. The strikes, picketing etc may be nuisance for a section of people. However, that is one of the first steps, people realize what are the changes to be made in the state’s laws. There are other forms too. For example, discussions in magazines and media, TV debates, public speeches, press briefing, poster campaign, etc etc.

  As every one now understand, there are a lot of processes happening in the civil society. And these processes help certain ideas, concepts get wide acceptability in the society. At no point in history, all members of society will accept one idea. But when large number of society members accept one idea, that can be made a law later. On the contrary, authoritarian states may try to enact law first and coerce its citizens to accept the law. Some times it work. Some times this wont work, especially if the there is no civil society consensus on it.

  This is why no authoritarian body should impose a “law” on the citizens. Unfortunately there is no democratic selection process of our Judges. Many of them are corrupt according to Supreme Court itself. Some of them were accused as womanizers and thieves in the past (illegally grabbing public land and accepting bribery is theft, right?). We dont know what is the truth about all these. However, Supreme court judges themselves made such remarks in the past.

  Now the question is who authorized these coterie to dictate the terms to public? The job of the judges are not to formulate new laws. Yes, some times Courts may have to step forward and give guidelines. But this is a clear case of individual judges going against the accepted fundamental principles of Courts.

  The question is not if “Shumbhan” is a foul word or an accepted word. If individuals who assume important offices violate the fundamental rights of public, some one should come forward and call these anti-socials are not acceptable to us. If Court punishes us for that, let us face it. If “Shumbhans” want to take actions against me, please do it. My Id is [email protected] . Send the notice. I am ready to face it.

 2. Shemej

  correction –
  1) In no societies, the people are meant for public.–
  It should be– In no societies, the people are meant for law.

  2) But this is a clear case of individual judges going against the accepted fundamental principles of Courts.

  It should be read as–
  But this is a clear case of individual judges going against the accepted fundamental principles of Democracy.

 3. RAJAN Mulavukadu.

  ആരാണ് സഖാവെ പൊതുസമൂഹം,
  ഞാങ്ങലെപോലുള്ള സാധാരണക്കാരോ???
  വേണ്ട സഖാവെ വേണ്ട,
  ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവര്‍ക്ക് , പാവങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാര്‍ട്ടികാരും നടുറോഡില്‍ , വഴി മുടക്കി , ഗതാഗതം മുടക്കി സമരവും, ധര്‍ണയും നടത്തേണ്ട!!!!
  മുന്നുരും,നന്നുരും രൂപയിക്ക് ദിവസകൂലിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന
  ഞങ്ങള്‍ക്ക് ആതാതു ദിവസം കിട്ടുന്ന കൂലി കൊണ്ട് വേണം നിത്യോപഗോയ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍,
  രാഷ്രിയം കളിച്ചു നടക്കുന്ന നിങ്ങലെപോലുള്ളവര്‍ വഴിമുടക്കുംപോള്‍ പട്ടിണി ആകുന്നതു ഞങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ്.
  അതുമനസ്സിലക്കാനുള്ള മനസ്സെങ്കിലും താങ്കളെ പോലുള്ള നേതാക്കള്‍ കാണിക്കണം.
  സമരം നടത്താനും ധര്‍ണ നടത്താനും പൊതുവഴി ഒഴിവാക്കി വേറെ എവിടെ എങ്കിലും നടത്തികൂടെ?????
  രാഷ്ട്രിയക്കാര്‍ ഹര്‍ത്താലും,ബന്ദും പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് പേടിയാണ്,കാരണം ആ ദിവസം ജോലി ഉണ്ടാകില്ല, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികല്‍ ആ ദിവസം പട്ടിണിയാകും.കടം മേടിച്ചു സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാമെന്നു കരുതിയാല്‍ കടകള്‍ തുറക്കില്ല,
  ഗാന്ധിജിയെപോലുള്ള വരുടെ സമരമുരകളാണ് തന്കലെപോലുള്ളവര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ , ആ കലഖട്ടതിലെതുപോലുള്ള സ്തിഥി വിശേഷമാണോ എന്നുള്ളത് എന്ന് തന്കലെപോലുള്ളവര്‍ ചിന്തിക്കുക!!!
  ഗാന്ധിജി ആ കാലത്ത് കൊടിയചൂടിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഫാന്‍ മാത്രമാണ്,
  ഇന്നു താങ്കളെ പോലുള്ളവര്‍ എ സി റൂമില്‍ താമസിക്കുകയും,വിലകൂടിയ എ സി കാറുകളില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനൊന്നും ഞങ്ങള്‍ എതിരല്ല,
  പക്ഷെ
  ഞങ്ങളെ ദയവായി ഉപര്ടവിക്കതിരുന്നുക്കോടെ??????????????

LEAVE YOUR COMMENTS

Press ctrl+g to toggle between English and Malayalam.