തിരുവനന്തപുരം: ഈ വര്‍ഷത്തെ മാതൃഭൂമി സാഹിത്യപുരസ്‌കാരം പ്രശസ്തകവി വിഷ്ണുനമ്പൂതിരിയ്ക്ക്. രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ് പുരസ്‌കാരം.

ഈ വര്‍ഷത്തെ വയലാര്‍ രാമവര്‍മ പുരസ്‌കാരവും വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിയ്ക്കായിരുന്നു. ചാരുലത എന്ന കൃതിയ്ക്കാണ് വയലാര്‍ അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചത്.

തിരുവല്ലയിലെ ഇരിങ്ങോലിലാണ് വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി ജനിച്ചത്. കോളെജ് അധ്യാപകനായി ഏറെക്കാലം ജോലിനോക്കിയിരുന്നു. പ്രണയ ഗീതങ്ങള്‍, ഇന്ത്യയെന്ന വികാരം, അപരാജിത, മുഖമെവിടെ, ആരണ്യകം, ഉജ്ജനിയിലെ രാപ്പകലുകള്‍ എന്നിവയാണ് നമ്പൂതിരിയുടെ പ്രശസ്തമായ കൃതികള്‍. 1977 മുതലാണ് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്‌കാരമായ വയലാര്‍ അവാര്‍ഡ് നല്‍കിത്തുടങ്ങിയത്.