തൃശൂര്‍:ഇരിങ്ങാലക്കുട മാപ്രാണം ഹോളിക്രോസ് തീര്‍ത്ഥകേന്ദ്രത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശേഷിപ്പുകള്‍ മോഷണം പോയി. പള്ളിയുടെ അല്‍ത്താരക്ക് സമീപം സൂക്ഷിച്ച ക്രൂശിത രൂപത്തിന്റേയും ക്രൂശിതനായ യേശുവിന്റെ മുഖം തുടക്കാന്‍ വെറോണിക്ക ഉപയോഗിച്ച തൂവാലയുടേയും കുന്തത്തില്‍ പുരണ്ട രക്തത്തിന്റേയും ശേഷിപ്പുകളാണ് കാണാതായത്.

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശേഷിപ്പുകള്‍ സൂക്ഷിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഏക പള്ളിയാണ് മാപ്രാണത്തേത്. തിങ്കളാഴ്ച്ച രാത്രിയാണ് മോഷണം നടന്നത്. പള്ളിയുടെ പൂട്ട്‌പൊളിച്ച് അകത്തുകടന്നാണ് മോഷണം നടത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ച്ച കാലത്ത് രണ്ട് അപരിചിതര്‍ പള്ളിയിലെത്തി തിരുശേഷിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പള്ളി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.