തിരുവന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഇന്ന് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വൈദ്യുത ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു. അരമണിക്കൂര്‍വീതമായിരിക്കും ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ്. ഇന്ന് രാത്രി ഏഴ് മണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഇടയിലായിരിക്കും ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ ഏര്‍പ്പെടുത്തുക.

കേന്ദ്ര പൂളില്‍ നിന്നും വൈദ്യുതി കുറഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടിയെന്ന് ബോര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര പൂളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട 300 മെഗാവാട്ട വൈദ്യുതി ആണ് കുറഞ്ഞത്‌