കോങ്ങാട്: കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തില്‍ സി.പി.ഐ.എം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി കെ.വി.വിജയദാസ് 1121 വോട്ടുകളുമായി മുന്നിട്ടു നില്‍ക്കുന്നു.