കൊച്ചി മെട്രോ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനുകളുടെ സ്ഥലപരിശോധന ആരംഭിച്ചു. ആലുവയില്‍ നിന്നും പേട്ട വരെയുള്ള 25 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യത്തില്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 23 സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ക്കായുള്ള സ്ഥലപരിശോധനയാണ് ആരംഭിച്ചത്.

Subscribe Us: