പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിച്ചു കീഴടക്കാനായി അക്ഷയ് കുമാറും സംവിധായകന്‍ പ്രിയദര്‍ശനും ‘ഖട്ടാ മീട്ട’യുമായി വീണ്ടും