കൊച്ചി: സ്വര്‍ണവില പവന് 160 രൂപ കൂടി 12560 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കൂ­ടി­ 1570 രൂ­പ­യായി