എഡിറ്റര്‍
എഡിറ്റര്‍
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതു കടം 80 ശതമാനം ഉയര്‍ന്നു; ധനക്കമിയിലും കുറവ്
എഡിറ്റര്‍
Wednesday 1st March 2017 7:32am

 

തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുകടം 80 ശതമാനം ഉയര്‍ന്നെന്ന് നിയമസഭാ റിപ്പോര്‍ട്ട്. നിയമസഭയില്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍ ആന്‍ഡ് ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുകടം ഉയര്‍ന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്.


Also read വീണ്ടും അഭിമാനമായി തിരുവനന്തപുരം; നഗരഭരണ സംവിധാനത്തില്‍ രാജ്യത്ത് ഒന്നാമത് തിരുവനന്തപുരം 


കേന്ദ്ര വിഹിതം ലഭിച്ചതിനാല്‍ 2015-16 വര്‍ഷ കാലയളവില്‍ ധനകമ്മിയും റവന്യൂ കമ്മിയും കുറഞ്ഞതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പതിനാലാം ധനകാര്യ കമ്മിഷന്റെ ശുപാര്‍ശയുടെ ഫലമായി കേന്ദ്ര സഹായമായി 4640 കോടി ലഭിച്ചതും റവന്യൂ കമ്മി കുറയാന്‍ കാരണമായെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത്. 2014-15 വര്‍ഷത്തില്‍ 13,796 കോടിയായിരുന്ന റവന്യൂ കമ്മി 2015-16ല്‍ 9657 കോടിയായാണ് കുറഞ്ഞത്.


Dont miss മോദി പോകുന്നിടത്തെല്ലാം കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു; സഹോദരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ശത്രുത വളര്‍ത്തുന്നു: രാഹുല്‍ ഗാന്ധി


2014-15 കാലയളവില്‍ 18,642 കോടിയായിരുന്ന ധനക്കമ്മി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 17,818 കോടിയിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തോരത്പാദനത്തിന്റെ 3.6 ശതമാനമായിരുന്ന ധനക്കമ്മി 3 ശതമാനമായാണ് കുറഞ്ഞത്.

2014-15 കാലയളവില്‍ 15,105.63 കോടിയായിരുന്ന ആഭ്യന്തര കടം 2015-16ല്‍ 17,141.58 കോടിയായാണ് വര്‍ധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നാലു വര്‍ഷവും കടബാധ്യതയുടെ വളര്‍ച്ചനിരക്ക് കുറയുന്ന പ്രവണതയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കടത്തിന്റെയും മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം വര്‍ധിച്ചതായാണ് കണക്കുകള്‍.

Advertisement